bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

torsdag 16 december 2010

Karl-Alfreds julkalender - Del 17

Skipper Skræk och Karl-Alfred

Text: Thomas Storn
Illustration: Ola Skogäng

Den 22 november 1938 publicerades första numret av den danska serietidningen Skipper Skræk (Karl-Alfred). Tidningen utkom en gång i veckan och med sitt veckotidningsformat och blandning av humor- och äventyrsserier påminde den om de amerikanska dagstidningarnas seriefyllda söndagsbilagor. Varje serie fick ofta bara en sida per nummer och alla äventyrsserierna var naturligtvis följetonger. Under många år hade tidningen i regel – med undantag för vissa specialnummer och julnummer - inget vanligt serietidningsomslag, utan förstasidan pryddes av titelserien »Karl-Alfred«. Skipper Skræk blev mycket populär under kriget och trots den tyska ockupationen utkom tidningen regelbundet, men när förlagets hus i Valby sprängdes i luften i januari 1945 blev det ett ofrivilligt stopp i utgivningen under 119 dagar. Tidningen innehöll till ganska stor del amerikanska dagspresserier, som under kriget levererades till Danmark via Sverige. Skipper Skræk publicerades av Allers, som även utgav veckotidningen Familie-Journalen i Danmark (Allers familj-journal i Sverige).

När tidningen återuppstod igen pryddes omslaget av en tapper Karl-Alfred som ger en SS-man på nöten. I bakgrunden ser vi förlagshuset i ruiner. Bilden är troligtvis tecknad av Holger Philipsen.

Efter kriget satsade Allers i Sverige på en svensk utgåva av Skipper Skræk – Karl-Alfred. Till utseende och innehåll var svenska Karl-Alfred snarlik den danska utgåvan med veckoutgivning och 16 sidor, varav varannan i färg. Formatet blev även denna gång veckotidningens – det var naturligtvis mera ekonomiskt att trycka den avsevärda upplagan på samma press som veckotidningen Allers. Karl-Alfred fick en flygande start genom att Allers, med en upplaga på 190 000 exemplar, tog in första numret av Karl-Alfred som bilaga i tidningen. Vid premiären den 20 januari 1946 hade Karl-Alfred inga konkurrenter på den svenska serietidningsmarknaden (tidigare serietidningsförsök med Musse Pigg-Tidningen 1937-1938 och Veckans Serier 1942-1943 blev kortlivade), men när tidningen upphörde 1953 efter 409 nummer hade serietidningslandskapet förändrats och Karl-Alfred var bara en serietidning bland många. Under sin livstid hann Karl-Alfred publicera många olika serier; vissa dök upp och försvann, medan andra fanns med i stort sett under hela tiden, exempelvis »Ensamma vargen« av Charles Flanders, »Karl-Alfred« av Tom Sims och Bela Zaboly, »Prins Valiant« av Harold Foster, »Pär och Polly« av Cliff Sterrett och »Ludde på luffen« av C. D. Russel. Seriematerialet hämtades inte enbart från USA, utan från Danmark kom »Ekarna« av Willy Nielsen och från Sverige »Alis äventyr« av Tage Sahlin, som också gick i Skipper Skræk. Till skillnad från Karl-Alfred publicerade Skipper Skræk även »Fantomen«, som i Sverige kom att få en egen tidning 1950.

Karl-Alfred blev till en början en försäljningsframgång och upplagan steg från 46 000 exemplar per nummer 1946 till 64 000 exemplar 1949, men 1948 och framåt ökade konkurrensen då den svenska serietidningsutgivningen började ta fart. När konkurrensen hårdnade höll inte Karl-Alfreds koncept. Det var för många äventyrsserier med korta snuttar i varje nummer. För skämtserierna spelade det begränsade utrymmet ingen roll, men följetongsserier klarade sig inte med en sida per gång ens i veckoutgivning. Inte när konkurrenterna kom med långa serieavsnitt där det hann hända något. De många goda serierna hjälpte inte, tidningen gjorde nu ett lite för »vuxet« intryck med sin seriemix och sitt format. År 1953 försökte man åtgärda saken och bytte till det mera populära serietidningsformatet, och med vanliga serietidningsomslag, men förtroendet för tidningen var förverkat och den lades ned under hösten det året när upplagan pekade mot under 25 000 exemplar och allt större förluster. Även Skipper Skræk bytte till vanligt serietidningsformat 1953, men kom till skillnad från Karl-Alfred att fortleva ända fram till 1963.

Thomas Storn
Svenskt Seriearkiv

Thomas Storn är den drivande kraften bakom Svenskt Seriearkiv. Då både Thomas och arkivet saknar hemsidor länkar jag istället till Tidö Slotts Leksaks och Seriemuseum. Thomas har nämligen haft sitt finger med i spelet där också. Besök muséet HÄR.

Ola Skogäng är en av de bästa serietecknare som landet någonsin begåvats med.
Hans serie Theo´s Okulta Kuriositeter har hittills utkommit med två album och gått som följetong i serietidningen Nemi. Besök Ola och Theo HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar